Assoc.Prof. Adil Kılıç, MD

Eye Diseases Specialist

Doğum Yeri ve Tarihi

Suluova, 1973

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

1998 Uludağ Ünviersitesi Tıp Fakültesi 
2002 Harran Üniversitesi Tıp Faküktesi 
2006 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yar.Doç) 
2008 Eberhard Karls Universitat in Tübingen 
2012 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik)

Tedavi Alanları

Genel Göz Muayenesi 
Medikal - Cerrahi Retina 
Katarakt

Çalıştığı Merkezler

Sakarya 

Üyesi Olduğu Dernekler

 

Türk Tabipler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği